LAT RUS

Autostāvvietas


Sākot ar 2019.gada 18.marta iesāks darbību maksas autostāvvieta Kandavas ielas posmā no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai (pie Zaļā tirgus).
Pirmās divas stundas klienti varēs izmantot stāvvietu bezmaksas, pēc tam atbilstoši pamattarifam ( zona BD), tas ir par piecdesmit pieciem eiro centiem stundā.  
Transportlīdzekļa vadītājiem ir pienākums transportlīdzekļa apturēšanas laiku maksas autostāvvietā Kandavas ielas posmā no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai nofiksēt,
novietojot pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes informāciju par transportlīdzekļa apturēšanas laiku. 
Stāvvietas darbalaiks darbadienās ir no astoņiem līdz astoņpadsmitiem.
Brīvdienās un svētku dienas pakalpojums ir bez maksas.
 

Norēķinu kartība un veidi

Norēķinu kartība

 • Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā atbilstoši attiecīgajā zonā noteiktajai stundas tarifa likmei.
 • Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes.
 • Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 0,25 euro.
      
Pēc transportlīdzekļa novietošanas autostāvvietā ir jāveic samaksa par autostāvvietas lietošanu un novietot šo faktu apliecinošo dokumentu (elektroniskās kontroles iekārtas izsniegto biļeti) vai arī dokumentu, kas apliecina tiesības lietot stāvvietu (abonenta karti, kontroliera izsniegto kvīti), redzamā vietā uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa.
Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai nav veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumus, un uz transportlīdzekļa priek­šējā paneļa kreisajā pusē nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, kas tiek aprēķināta desmitkāršā apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu. 
 

Norēķinu veidi

 1. Ar skaidru naudu.
  Automātos var izmantot 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 un 2 nomināla euro monētas. 
 2. Abonements vai atsevišķa autostāvvieta:
  Mēneša abonementa maksa par tiesībām lietot jebkuru Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu ir 21 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).
  Pārvaldnieks ir tiesīgs noslēgt līgumus par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu autostāvvietu ar fiziskām un juridiskām personām, kuru komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas autostāvvieta. Mēneša maksa par šādas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta 35 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) apmērā. Šādus līgumus pārvaldnieks ir tiesīgs noslēgt uz laiku līdz vienam gadam.
  Abonenta kartes iegādi un līgumu noslēgšanu personām par tiesībām patstāvīgi lietot atsevišķu stāvvietu var veikt DP SIA «Parkings D», Imantas ielā 35A, Daugavpils.
 3. Apmaksu par maksas stāvvietām Daugavpilī (zona AD,BD)  var veikt izmantojot mobilo ierīci:
 4. SIA „CityCredit” (Mobilly) klienti papildinformāciju var saņemt  https://mobilly.lv/autostavvietu-apmaksa/ vai pa tālr.: 1859.
 5. SIA "EuroPark Latvia" klienti papildinformāciju var saņemt   https://www.europark.lv/palidziba/ka-lietot-europark-norekinu-sistemu

Autostāvvietu zonējums un cenrādis

Pašvaldības maksas autostāvvietas strādās sekojošajā režīmā:
„AD zona” – pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras atrodas teritorijā, kurā iekļauta:
 
Ģimnāzijas iela posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, ieskaitot maksas autostāvvietu Vienības laukuma daļā;
Parādes iela posmā no Vienības ielas līdz Cietokšņa ielai;
Rīgas iela posmā no Ģimnāzijas ielas līdz Cietokšņa ielai;
Sakņu iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Alejas ielai;
Alejas iela posmā no Sakņu ielas līdz Dagdas ielai
un Dagdas iela posmā no Alejas ielas līdz Indras ielai.
Darba laiks 8:00-19:00 darbadienās
Brīvdienās un svētku dienās bezmaksas
Tarifs 0,70 EUR/st., minimālā maksa 0,25 EUR.
 
„BD zona” :
Raiņa ielā                 no Viestura ielas līdz Alejas ielai
Alejas ielā                no Saules ielas līdz Sakņu ielai                                                      
Viestura ielā             no Lāčplēša ielas līdz Sakņu ielai
Mihoelsa ielā            no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai
Ģimnāzijas ielā         no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai
Vienības ielā            no Rīgas ielas līdz Parādes ielai
Vienības ielā            no Lāčplēša ielas līdz Saules ielai
Rīgas ielā                 no  Institūta ielas līdz Vienības ielai
Saules ielā               no Teātra ielas līdz Viestura ielai
Lāčplēša ielā            no Muzeja ielas līdz Vienības ielai
Kandavas ielā          no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai
 
Darba laiks 8:00-18:00 darbadienās
Brīvdienās un svētku dienās bezmaksas
Tarifs 0,55 EUR/st., minimālā maksa 0,25 EUR.