LAT RUS

Jaunumi
Lasīt vairāk  |  29.07.2021
Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu. Pamatojoties uz LR Likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70. panta, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2021. gada 17. augustā Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.30, ar sekojošu darba kārtību: 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana; 2. Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Parkings D” reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.


Lasīt vairāk  |  01.02.2021
Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

Lasīt vairāk  |  01.02.2021

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu
Lasīt vairāk  |  03.12.2020
Pamatojoties uz LR Likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70. panta, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2020. gada 18. decembrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību: 1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana; 2. PSIA “Parkings D” vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana. 3. Revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu
Lasīt vairāk  |  20.04.2020
Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 69.pantu, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2019. gada 24.aprīlī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst.10,00, ar sekojošu darba kārtību: 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.