LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības kārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

07.03.2016

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 69.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2016. gada 22.martā Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.00, ar sekojošu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par budžeta plāna un rīcības plāna 2016.gadam saskaņošanu.

3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādu materiālu stimulēšanu, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru apstiprināšana.

4. SIA 2015.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.