LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

28.11.2016

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2016. gada 9.decembrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.00, ar sekojošu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. PSIA "Parkings D" vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana.