LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

07.04.2017

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 69.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2017. gada 25.aprīlī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.00, ar sekojošu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2014 - 2016.gados izpilde;

3. SIA 2016.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.