LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

06.10.2017

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2017. gada 24.oktobrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību:


1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana
2. Revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.