LAT RUS

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma"

06.02.2018

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2018. gada 19.februārī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par budžeta plāna un rīcības plāna 2018.gadam apstiprināšanu.

3. SIA "Parkings D" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādu materiālu stimulēšanu, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru apstiprināšana