LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības kārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

29.03.2018

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 69.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2018. gada 16.aprīlī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 11.00, ar sekojošu darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
  2. SIA 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.