LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

30.10.2019

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2019. gada 15.novembrī  Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,  plkst. 9.00, ar sekojošu darba kārtību:
 
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.