LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

21.02.2020

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2020. gada 9.martā  Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,  plkst. 8.45, ar sekojošu darba kārtību: 
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par brīcības plāna
3. SIA “Parkings D” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādu materiālu stimulēšanu, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru apstiprināšana