LAT RUS

01.02.2021

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu
 
 
            Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2021. gada 12.februārī  Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,  plkst. 09.30, ar sekojošu darba kārtību:
 
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par brīcības plāna
3. SIA “Parkings D” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādu materiālu stimulēšanu, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru apstiprināšana