LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

03.09.2021

Pamatojoties uz LR Likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70. panta, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2021. gada 21. septembrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.30, ar sekojošu darba kārtību:
 

  1.  Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
  2.  Lēmuma pieņemšana par PSIA „Parkings D” reorganizāciju.