LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

21.11.2021

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

 

 

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA „ Parkings D’ lūdz sasaukt 2021. gada 03.decembrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību:

 

  1. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. 2. Par budžeta plāna un rīcības plāna 2022. gadam apstiprināšanu.

  3. 3. SIA “Parkings D” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādu materiālu stimulēšanu, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru apstiprināšana

  4.