LAT RUS

Jaunumi

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu
Lasīt vairāk  |  21.09.2016
Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2016. gada 4.oktobrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.00, ar sekojošu darba kārtību:

Paziņojums par sabiedrības kārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
Lasīt vairāk  |  07.03.2016
Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 69.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2016. gada 22.martā Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.00, ar sekojošu darba kārtību:

DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU
Lasīt vairāk  |  30.11.2015
PAR SIA "Parkings D" DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU SIA "Parkings D" valde, valdes locekļa J.Duškeviča personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Kr.Valdemārā ielā 13, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku arkārtas sapulces sasaukšanu 2015.gada 1.decembrī plkst. 9.00

P A Z I Ņ O J U M S
Lasīt vairāk  |  01.05.2015
PAR SIA “Parkings D” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU SIA “Parkings D” valde, valdes locekļa J.Duškeviča personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Kr.Valdemārā ielā 13, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2015.gada 20.februārī plkst. 9.00.

P A Z I Ņ O J U M S
Lasīt vairāk  |  01.04.2015
PAR SIA "Parkings D" DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU SIA "Parkings D" valde, valdes locekļa J.Duškeviča personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Kr.Valdemārā ielā 13, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku kārtas sapulces sasaukšanu 2015.gada 14.aprīlī plkst. 9.00.