LAT RUS

Publiska informācija


2021

Pārskats 3.mēn.(2021.g.)

2021.gada budžeta paskaidrojums

 

2020

Iemaksas budžetā (2020.g.)

Gada pārskats(2020.g.)

Budžeta plāna izpilde 2020.gadam pa ceturkšņiem

Paskaidrojums pie 2020.gada budžeta

2020.gada budžeta paskaidrojums

Neatkarīgu revidentu ziņojums (2020.g.)

Rīcības plāna izpilde 2020. gadā


Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam

 

2019

2020.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2020. gadam

Sabiedrības īss darbības apraksts 2019.gadam


Budžeta plāna izpilde 2019.gadam pa ceturkšņiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (2019.g.)

Iemaksas budžetā (2019. g.)

Gada pārskats (2019.g.)

Neatkarīgu revidentu ziņojums (2019.g.)

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

Rīcības plāna izpilde 2019. gadā

Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns

Pārskats 9.mēn.


Pārskats 6.mēn.

Pārskats 3.mēn.

 

2018

Auditēts gada pārskats(2018. g.)

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018.gadā

Rīcības plāns 2019. gadam

2019. gada budžeta plāns

Rīcības plāna izpilde 2018. gadā

Budžeta plāna izpilde 2018. gadā

Iemaksas budžetā (2018.g.)

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019_1

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru


Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Neatkarīgu revidentu ziņojums (2018.g.)

2018.gada budžeta paskaidrojums


Pārskats(2018.g.1.cet.)

 

2017

2018.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2018.gadam

Statūti

Auditēts gada pārskats (2017.g.)


Iemaksas budžetā (2017.g.)

Operatīvā bilance (2017.g.)


Budžeta plāna izpilde 2017.gadā

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadam


Rīcības plāna izpilde 2017.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017.gadā

Kapitālsabiedrības amatu katalogs

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem​

Pārskats (2017.g.1.cet)

 

2016

2017.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2017.gadam


Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadiem

Ziedošanas(dāvināšanas)stratēģija un kārtība


Uzņēmuma gada pārskats (2016.g.)

Budžeta plāna izpilde 2016.gadā

Rīcības plāna izpilde 2016.gadā​

Iemaksas budžetā 2016.g.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016.gadā

Bilance (2016.g. 6.mēn)

 

2015

2016.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2016.gadam

Uzņēmuma gada pārskats (2015.g.)

Budžeta plāna izpilde 2015.gadā

Rīcības plāna izpilde 2015.gadā


Iemaksas Budžetā 2015 .g

Statūti


Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015.gadā

Daugavpils pašvaldības SIA "Parkings D" darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns


Pārskats par 2015.g. 6. mēn.

Bilance (2015.g. 1.cet.)

 

2014

2015.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2015.g.

Valde un struktūra

Uzņēmuma gada pārskats (2014.g.)

Budžeta plāna izpilde 2014.gadā

Iemaksas Budžetā 2014.g.

Rīcības plāna izpilde 2014.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2014.gadā

2014.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2014.gadam

Īpasuma struktūra

Paziņojums par sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu