LAT RUS

Publiska informācija

Pārskats 9.mēn.

Pārskats 6.mēn.

Parskats 3.mēn.

Auditēts gada pārskats(2018. g.)


Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018.gadā

Rīcības plāns 2019. gadam

2019. gada budžeta plāns

Rīcības plāna izpilde 2018. gadā

Budžeta plāna izpilde 2018. gadā 


Iemaksas budžetā(2018. g.) 

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu2019_1 

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru


Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem 

Pārskats (2018.g.1.cet)

2018.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2018.gadam

Statūti


Auditēts gada pārskats (2017.g.)

Iemaksas budžetā (2017.g.)

Operatīvā bilance (2017.g.)

Budžeta plāna izpilde 2017.gadā

Rīcības plāna izpilde 2017.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017.gadā

Kapitālsabiedrības amatu katalogs

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem​

Pārskats (2017.g.1.cet)

2017.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2017.gadam


Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadiem

Ziedošanas(dāvināšanas)stratēģija un kārtība


Uzņēmuma gada pārskats (2016.g.)

Budžeta plāna izpilde 2016.gadā

Rīcības plāna izpilde 2016.gadā​

Iemaksas budžetā 2016.g.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016.gadā

Bilance (2016.g. 6.mēn)

2016.gada budžeta plāns


Rīcības plāns 2016.gadam

Uzņēmuma gada pārskats (2015.g.)

Budžeta plāna izpilde 2015.gadā

Rīcības plāna izpilde 2015.gadā


Iemaksas Budžetā 2015 .g

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015.gadā

Daugavpils pašvaldības SIA "Parkings D" darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

2015.gada budžeta plāns


Rīcības plāns 2015.g.

Bilance (2015.g. 1.cet.)

Valde un struktūra

Pārskats par 2015.g. 6. mēn.

Uzņēmuma gada pārskats (2014.g.).  

Budžeta plāna izpilde 2014.gadā

Iemaksas Budžetā 2014.g.

Rīcības plāna izpilde 2014.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2014.gadā

2014.gada budžeta plāns

Rīcības plāns 2014.gadam

Īpasuma struktūra

Paziņojums par sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu