LAT RUS

Paziņojums par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu

21.09.2016

Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 70.pantu, PSIA " Parkings D' lūdz sasaukt 2016. gada 4.oktobrī Sabiedrības dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 09.00, ar sekojošu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Par PSIA "Parkings D" valdes locekļa pilnvaru pagarināšanu.